Choroby, Ochorenia

Rakovina pľúc

Ochorenia z prechladnutia

Psoriáza

Inkontinencia - strata schopnosti udržať moč

Tularémia

Bolesť chrbtice

Bolesť

Maniodepresia (Bipolárna afektívna porucha)

Schizofrénia (Schizofrénne psychózy)

Fóbia

Cievna mozgová príhoda (mozgová porážka)

Artróza kolenného kĺbu

Alzheimerova choroba

Demencia

Adrenogenitálny syndróm

Ploché nohy (pes planus)

Pneumotorax

Sialolitiáza

Chorobná žiarlivosť

Pľúcna artériová hypertenzia - PAH