Odborná garancia

Redakcia internetového portálu ZDRAVIE.sk spolupracuje pri tvorbe uverejňovaného obsahu s množstvom lekárov, zdravotníckych a ďalších odborníkov z oblasti zdravia, výživy, športu či celkovej starostlivosti o seba.

Odbornú garanciu nad obsahom jednotlivých sekcií prevzali nasledovní odborníci:

doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc. - gastroenterológ, internista

doc. MUDr. Ján Benetin, PhD - neurológ

MUDr. Desana Borecká - onkológ, dermatológ

MUDr. Juraj Berkovič - otorinolaryngológ

Ing. Zuzana Bratská - NRC pre hygienickú problematiku pitnej vody

Doc. MUDr. Martin Brezina, CSc. - pediater, pneumológ, ftizeológ

MUDr. Blažena Brozmanová, CSc. - ortopédia, ortopedické pomôcky

Mgr. Anna Čunderlíková - zdravotnícky pracovník

MUDr. Tatiana Ďurčová - oftalmológ

doc. MUDr. Štefan Farský - internista, kardiológ

MUDr. Martina Frištáková - detský ortopéd

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc. - genetická toxikológia

RNDr. Dagmar Gajdošová - genetická toxikológia

MUDr. Karin Gmitterová - neurológ

Mgr. Silvia Hadeková – fitness inštruktorka

MUDr. Eva Hajduová - ortopédia a rehabilitácia

MUDr. Martina Harvanová - všeobecný lekár

Mgr. Daniel Herda - psychológ a psychoterapeut

Mgr. Anton Heretik, PhD. - psychológ [

MUDr. Tibor Hlavatý - všeobecný lekár

MUDr. Viera Horvathová - detský psychiater, psychiater

MUDr. Martin Hrivňák - sexuológ, urológ

MUDr. Roman Hudec PhD. - všeobecný lekár

MUDr. Jana Husarčeková - otorinolaryngológ

MUDr. Andrea Kilárová - všeobecný lekár

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. - verejné zdravotníctvo - hygiena

MUDr. Jozef Klinovský - všeobecný lekár

RNDr. Gabriela Kolesárová - cytogenetik

MUDr. Jitka Mačalová - hematológ

Mgr. Denisa Maderová - psychológ

Ľuboš Neubert - zdravotník

MUDr. Daniela Ogurčáková - algeziológ

MUDr. Nina Paššáková – všeobecná medicína

MUDr. Adriana Rássová - sekundárny lekár pediatrického oddelenia

MUDr. Peter Rexa - ortopéd

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. - hygiena a epidemiológia, verejné zdravotníctvo

MUDr. Veronika Rodzenáková - gynekológ, pôrodník

Alžbeta Slezáková – profesionálna kozmetička a vizážistka

MUDr. Miroslava Sopková - detský lekár, neonatológ

PhDr. Zoltán Šafran - psychológ

doc. MUDr. Michal Šak, CSc. - dermatovenerológ

MUDr. Veronika Urbanová - pediater

Mgr. Jozef Vanko – inštruktor silového a kondičného tréningu

MUDr. Katarina Veličová - stomatológ

PharmDr. Martin Višnanský, MBA - doktor farmácie

MUDr. Štefan Zelený - chirurg

MUDr. Milan Derco - lekár

Ing. Emil Burák, PhD - psychológia

Nikola Koledová - zdravotník

Bc. Martin Drha - tréner atletiky a gymnastiky

Miriam Bellušová - lektorka jogy

Aneta Papalová - life style

Peter Varga - šéfkuchár

Paulína Ščepková - grafik, fotograf

Prevádzkovateľ portálu ZDRAVIE.sk pri publikovaní jednotlivých príspevkov vykonáva ich selekciu podľa oprávnenosti autora. Každý zverejnený príspevok je teda označovaný podľa toho, či je jeho autorom lekársky, resp. zdravotnícky školený a kvalifikovaný odborník, alebo ide o autora bez tejto profilácie.

Všetci prispievatelia portálu ZDRAVIE.sk sa pri tvorbe uverejňovaného obsahu zaväzujú publikovať len pravdivé, vedecky podložené a overené informácie. V prípade uverejňovania konkrétnych údajov a informácií týkajúcich sa využitia a účinnosti určitej liečby a použitia rôznych komerčných produktov na určitý typ liečby sa prispievatelia portálu ZDRAVIE.sk zaväzujú, že všetky takéto údaje budú využívať s uvedením informačného zdroja z ktorého pri popisovaní danej problematiky vychádzali. Všetky takto uverejňované informácie musia byť zároveň podporené vhodnými a vyváženými vedeckými dôkazmi.

molikadom

Vážná a rychlá soukromá půjčka

Hledáte půjčku na oživení svých aktivit, ať už na realizaci projektu, nebo potřebujete peníze z jiných důvodů nebo z čeho chcete. Jsme ochotni zapůjčit každému, kdo je schopen splnit podmínky splacení. Sdělte mi prosím částku vaší žádosti o půjčku a její splatnost. Prosím, kontaktujte mě

molikadom@seznam.cz

ahmedsayeed1982

príspevku, alebo komentára do diskusného fóra potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte 3721qp