Joga a rakovina – 1. časť: podpora imunity a budovanie životných síl

Je všeobecne rozšírenou informáciou, že joga má priaznivé účinky na imunitný, hormonálny, pohybový a ďalšie systémy ľudského organizmu. Ponuka jogových kurzov je dnes veľmi rozmanitá a základné jogové polohy, takzvané ásany pozná vari každý človek, ktorý sa trochu zaujíma o pohyb.
Joga - pozícia vrana

Škola jogy AD joga | Zdroj: súkr.archív

Na prvý pohľad sa javí, že prospešné účinky jogy súvisia práve s mechanickými pohybmi tela, ktoré pri cvičení ásan vykonávame. Keď zohľadníme komplexnosť procesov, ktoré v ľudskom tele prebiehajú, stáva sa otázka - čím skutočne tak účinne joga ovplyvňuje hlboko v nás založený systém života – predsa len zložitejšia.

Články ľudskej bytosti

Pre porozumenie, akým spôsobom joga zlepšuje funkciu imunitného systému a teda ako sa aktivujú vlastné ochranné a regenerujúce sily organizmu, je dôležité poznanie o tzv. článkoch ľudskej bytosti, ako ich rozlišuje napríklad antropozofia. Týmito článkami sú: ľudské telo, ľudské vedomie a JA-človeka.

Ľudské telo je tvorené matériou, hmotnými substanciami, ktoré sú oživené životnými silami – jemnohmotnými energiami. Tieto označujeme v joge tiež ako vayu. Patrí k nim napríklad prána, alebo *ápana. *

Ľudské vedomie sa vyznačuje svetlom, teplom a silami myslenia, cítenia a vôle, ktoré sú prostriedkami vedomej, tvorivej práce.

JA-človeka je ľudským duchom, je božským prvkom v nás a je v úzkom spojení s imunitným systémom človeka. Podľa antropozofickej náuky tiež silne súvisí so všetkými tepelnými procesmi ľudského organizmu.


Prečítajte si tiež:

Joga a rakovina – 2 časť: aktívne posilnenie imunity


Ako človek ochorie na rakovinu?

Choroba, ktorá prichádza k človeku zvonka, spôsobuje v ľudskom tele chorobné stavy – napríklad nádorové, zápalové. Uchopuje silne aj vedomie človeka, ktoré sa pod vplyvom obáv čoraz viac zaoberá chorobou a jej prejavmi. JA-človeka ostáva vplyvom choroby nedotknuté, avšak je v období choroby a dokonca už oveľa skôr než sa samotná choroba prejaví, veľmi oslabené, a tak zlyháva vo svojej riadiacej funkcii vo vzťahu k imunitnému systému, vo vzťahu k procesom dýchania, procesom metabolizmu a ďalším. Toto sa prejavuje nedostatočným vyživovaním orgánov a organizmus tela napokon ochorie.

Ja Sila

Publikácia Murat Örs - Joga a rakovina | Zdroj: súkr.archív

Oslabené orgány vyžarujú späť do vedomia takým spôsobom, že ho premkýnajú rôzne obavy, strachy, až úzkosti a u človeka sa prejavuje odťahovanie od života, únava, strata záujmu o okolie. Postupné oslabovanie JA-človeka nastáva najmä pod vplyvom nevyváženého zapojenia do života - ľudí pohlcuje ich práca, plnia v práci, aj v osobnom živote často cudzie požiadavky na úkor vlastných prianí, sú vystavení klamstvám, či ohováraniu zo strany iných. Stráca sa princíp vzájomnosti vo vzťahoch a človek ustupuje požadovačným nárokom okolia.

„Príčiny vzniku rakovinových ochorení sú rozmanité tak, ako rozmanité sú prejavy degenerácie a disharmónie súčasnej doby a spoločenského diania, ktorým sú ľudia vystavení. Sú to dobou podmienené ochorenia“ (H.Grill). Ich spúšťačmi sú:

 • nevhodný spôsob výživy (jednostranná strava, fajčenie),

 • vplyv životného prostredia (karcinogénne látky),

 • psychicko – duševné faktory (nenaplnený vzťahový život, starosti a utrpenie, ktoré musia ľudia znášať),

 • traumatické závislosti (nikotín, alkohol, konzumný spôsob života),

 • chronické vyčerpanie - jednostranné nervové zaťaženie, psychické konflikty z medziľudských vzťahov.

Prevencia a liečba rakoviny jogou

Záťaže a negatívne tlaky okolia vyvolajú rakovinotvorné procesy spravidla na najviac oslabenej časti fyzického organizmu. Skutočné JA-človeka je však chorobou nedotknuteľné. Kľúčom pre obrat v postupe choroby a v aktivácií liečivých síl predstavuje preto práve posilnenie tejto najvyššej zložky ľudskej bytosti. Posilnené JA-človeka môže plnohodnotne vykonávať svoju riadiacu funkciu vo vzťahu k vnútorným procesom tela a silám vedomia.

V dávnejších časoch ľudia prirodzene vnímali, že zmysluplná práca je prostriedkom pre udržiavanie fyzickej sily a psychickej pohody. V dnešných pracovných podmienkach však tvorivý potenciál ľudí spravidla nie je cenený, ba je až potláčaný. Obvyklá je snaha o jeho nahradenie overenými efektívnymi postupmi práce, požiadavkou na vysoký a stále sa zvyšujúci výkon. Životné sily človeka sa tak strácajú v nezmysluplnom „systéme“ a chýbajú mu pre zdravie. Za týchto okolností človek potrebuje alternatívu, nový priestor pre sebarealizáciu, kde uplatní svoje skutočné duševné sily. Tie ho potom chránia pred účinkami stresu a pred záujem ubíjajúcim stereotypom práce, ktoré by vyústili až do apatie a do úplného podriadenia sa beznádejnej situácií.

Ozdravne pritom pôsobí napríklad venovanie sa umeniu, rozvíjanie zmyslu pre estetiku a rytmickosť, alebo zaoberanie sa jogou. Tieto aktivity sú priaznivé aj preto, že oslovujú viac citový život človeka, než jeho intelekt. Štúdium jogy má ozdravné účinky a je prostriedkom pre rozvoj cítenia a tvorivosti vtedy, ak sa oveľa menej zameriava na športové pohyby a s nimi súvisiaci výkon či relax, a keď do popredia stavia:

 • estetické, umelecké formovanie ásan,

 • posilňovanie tvorby predstáv o ideále ásany,

 • štúdium hlbších významov, ktoré ásany obsahujú.

Joga sa takto stáva podnetnou aktivitou aj z hľadiska budovania životných síl a podpory imunitného systému. Ochraňuje pred psychickým preťažením, ktoré má svoj pôvod v cudzích vonkajších nátlakoch a manipuláciách. Učí budovať pokoj a usporiadanosť myšlienok vo vedomí. Pri kvalitnom vykonávaní zlepšuje aj vôľové schopnosti, ktoré celkovo vzpružia človeka oslabeného vplyvmi choroby.


Literatúra:

 1. Murat Örs, Joga a rakovina, Duševné teplo a posilnenie imunity v joge, SK-2018.

 2. Heinz Grill, Vysvetlenie, profylaxia, terapia rakoviny z celostného medicínskeho a spirituálneho hľadiska, DE-2001.

 3. Heinz Grill, Voľný dych a svetelno-duševný proces, DE-2017.


Prečítajte si aj pokračovanie seriálu:

Joga a rakovina – 2 časť: aktívne posilnenie imunity