Joga a rakovina – 2. časť: aktívne posilnenie imunity

Posilnenie imunity je želanou súčasťou terapie chronických chorôb, ku ktorým sa rakovinové ochorenia radia. Pre pacientov sú dostupné rôzne doplnky výživy, bylinné preparáty, rady v oblasti výživy a pokiaľ to ich zdravotný stav umožní, sú pobádaní k pohybu.
Jogová pozícia trojuholník

Škola jogy AD joga | Zdroj: súkr.archív

Imunitný systém je prepojený so schopnosťou organizmu tvoriť a uchovávať teplo. Chorí na rakovinu často trpia pocitmi chladu, nakoľko vyčerpanie vedie k oslabeniu tvorby tepla. Kvalita tepelných procesov, ktoré sa rozvíjajú v procese látkovej premeny a miera vytvoreného tepla, ktoré je následne prostredníctvom krvi rozvádzané do celého organizmu, úzko súvisí s kondíciou takzvaného JA-človeka. Podporenie správnej funkčnosti tepelného organizmu v človeku prostredníctvom posilnenia JA-človeka je preto prvotným predpokladom oživenia imunitného systému.

Nová jogová vôľa

Z pohľadu Novej jogovej vôle je cestou k posilňovaniu JA-človeka konanie zo záujmu, ktoré oslobodzuje vôľu od fixácií a zošnurovaní a pomáha prekonať strachy z podvedomia. Takýmto konaním zo záujmu môžu byť rôzne tvorivé činnosti, venovanie sa umeniu, študovanie kvalitných spisov spirituálno-filozofického charakteru, a ideálne tiež také cvičenie jogy, ktoré nie je pasívnym oddávaním sa s telom, ale vedomým, tvorivým zaoberaním sa jogovými polohami, tzv. ásanami.


Prečítajte si tiež:

Joga a rakovina – 1. časť: podpora imunity a budovanie životných síl

Vnímanie ásan

Súčasťou takého cvičenia jogy je štúdium ideálneho obrazu ásany, jej duchovných významov a napokon utváranie ásany vlastnými možnosťami tela. Ľudské vedomie sa zaoberá tvorením predstáv o ásane, pozoruje jej obraz, estetické formovanie tela a človek pocíti túžbu zaujať takúto zaujímavú, estetickú pozíciu vlastným telom. Telo sa stáva prostriedkom pre uskutočnenie predstavy. Jeho úlohou je vydať sily pre priblíženie sa ideálu ásany, a tak sa pohybuje na hraniciach svojich súčasných možností. Ásana ho vyzýva k sebaprekonávaniu. Vedomie takto pracuje na tele a zároveň sa zlepšuje v aktivovaní vlastných síl – síl myslenia, cítenia a vôle. Tým sa povzbudzujú liečebné sily organizmu a imunitný systém sa posilňuje v schopnosti zachytiť včas chorobné dianie v rôznych orgánoch tela.

Jogová pozícia polmesiac v stoji

Škola jogy AD joga | Zdroj: súkr.archív

V pokojnej fáze ásany, ktorá má kratšie trvanie u začínajúcich adeptov a postupne sa predlžuje, má človek možnosť spoznávať jeden zo zákonov bytia - zanechanie starého a nový začiatok. Príroda nám tento zákon ukazuje v mnohorakých formách, no ľudia strácajú zmysel pre rytmy prírody a v priebehu života zastanú často v slepých uličkách, ktoré nevedia opustiť, z pohodlnosti, zo strachu, z nedostatku odvahy. Skúsenosť s týmto cítením zanechania a nového začiatku postupne vo vedomí zreje a človek skúma, v akej miere lipne vo svojom živote na niečom starom, známom, v klamlivom zdaní istôt a do akej miery je pripravený stanovovať si nové, vysoké ciele. Zakaždým nanovo uplatňovať svoj potenciál v živote.

Posilnenia tvorby telesného tepla a vôle

Keďže telesné teplo sa prirodzeným spôsobom tvorí v oblasti látkovej premeny, kľúčový význam pre podporu tepelného organizmu majú také jogové ásany, ktoré aktivujú oblasť solar plexus a solar coeliacus. Sú to vegetatívne nervové zhluky a nachádzajú sa v úrovni stredného úseku chrbta. V týchto miestach dokáže človek vyvinúť nečakanú dynamiku rozpínania chrbtice a skutočne pocíti, ako sa v organizme tvorí intenzívne teplo. Šíri sa potom radiálne do celého tela. K takýmto jogovým ásanám patrí napríklad poloha hlava koleno, váha alebo polmesiac v stoji.

Jogová pozícia hlava koleno

Škola jogy AD joga | Zdroj: súkr.archív

Zlepšovanie schopnosti zapojiť silu v oblasti krížovej kosti je zase prostriedkom k posilňovaniu vôľových schopností človeka. Čím silnejšia je jeho vôľa, tým viac dokáže zotrvať v realizácií svojich predstáv a napĺňaní cieľov zvolených podľa vlastného záujmu. Vôľa pritom nemá byť presahujúca smerom k iným, manipulatívna alebo agresívna. Viaceré jogové ásany – napríklad stranový trojuholník, základný trojuholník, kobylka alebo široké roztiahnutie rozvíjajú zmysel pre správne pomerné zapojenie vôle. Pomocou jogy sa školíme tiež v tom, čo znamená sloboda vo vzťahu k iným, správne smerovaná kritika a vyvážený životný postoj. Jogové ásany, ktoré sprostredkovávajú takéto cítenia sú napríklad strom, stoj na pleciach, alebo vrana.


Poznámka

Nová jogová vôľa je moderný prístup k jogovej praxi, ktorý kladie dôraz na duševné, veľmi jemnocitné prežívanie ásan a pozdvihnutie myšlienkových a citových síl duše. Vychádza zo základov jňana jogy (jogy múdrosti) a antropozofie (náuky o múdrosti človeka). Telesný perfekcionalizmus, predčasné umlčanie zmyslov a ponorenie sa do vnútorného sveta podvedomia v nej nemajú miesto, nakoľko nie sú skutočne zmysluplné pre duchovno-duševný rozvoj.


Literatúra:

  1. Murat Örs, Joga a rakovina, Duševné teplo a posilnenie imunity v joge, SK - 2018.

  2. Heinz Grill, Vysvetlenie, profylaxia, terapia rakoviny z celostného medicínskeho a spirituálneho hľadiska, DE-2001.

  3. Heinz Grill, Voľný dych a svetelno-duševný proces, DE-2017.


Prečítajte si aj prvú časť seriálu:

Joga a rakovina – 1. časť: podpora imunity a budovanie životných síl