Choroby, Ochorenia

Predčasný pôrod

Berylióza

Sopľavka (malleus)

Absces slinnej žľazy

Antrax – slezinová sneť

Parapsoriáza

Škvrnitý týfus

Uštipnutie ovadom

Neprerezané a zaklínené zuby (retencia a impaktovanie zubov)

Kiahne

Herpes gestationis (pemphigoid gestationis)

Choroby týmusu

Nepriechodnosť čriev u novorodenca (mekoniový ileus)

Zápal zubných lôžok (alveolitída čeľustí)

Dehydratácia

Vaskulárna demencia

Bulózny pemfigoid (pemphigoides bullosus)

Jazvový pemfigoid (pemphigoid cicatricans)

Mentálne postihnutie

Plochý lišaj (lichen planus)