Choroby, Ochorenia

Bolesti pankreasu

Pyogénna artritída

Trombóza

Zlatý stafylokok

Syndróm suchého oka

Vačky pod očami

Zápal žlčníka (cholecystitída, cholecystitis)

Svalová dystrofia

Downov syndróm

Syndróm náhleho úmrtia dojčaťa

Otras mozgu

Akútna lymfatická leukémia dospelých

Erythema nodosum

Histamínová intolerancia

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

Silikóza

Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi (aluminóza)

Pyoderma gangrenosum (dermatitis ulcerosa)

Keratosis seborrhoica

Radiodermatitída (Radiodermatitis)