(F00 - F99) Duševné poruchy a poruchy správania - Súvisiace články

Späť na (F00 - F99) Duševné poruchy a poruchy správania

Histriónska porucha osobnosti

Paranoidná porucha osobnosti

Hraničná (emocionálne nestabilná) porucha osobnosti

Poruchy osobnosti

Alkohol kalkulačka

Maniodepresia (Bipolárna afektívna porucha)

Narcistická porucha osobnosti

Demencia

Disociálna porucha osobnosti

Schizofrénia (Schizofrénne psychózy)