Autor RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Profil autora

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.
genetická toxikológia a prevencia rakoviny
Odborný prispievateľ redakcie ZDRAVIE.sk. RNDr. Andrej Gajdoš, CSc. je špecialista hygienickej služby a vedúci poradne zdravia „Genetická toxikológia pre prevenciu rakoviny“. Už 28 rokov vyšetruje chromozomálne poškodenia a rizikové anamnézy u ľudí vystavených riziku vzniku rakoviny z faktorov životného, pracovného prostredia a životosprávy. Z vyšetrení takmer 8000 osôb čerpá poznatky pre životosprávnu prevenciu rakoviny. Hodnotí u ľudí genotoxické vplyvy komplexu faktorov ako sú: slnečné a RTG žiarenie, lieky, chemikálie, cudzorodé látky, výživa, pohyb, obezita, chronické choroby, infekcie, spánok a vyčerpanosť, chronický stres, neuróza a riziká pracovného či životného prostredia, dedičnosť a pod. na onkogenézu

Články od autora

Pálenie v konečníku

Dlhodobo riedka stolica

Zhoršené pečeňové testy a dojčenie

Syndróm dráždivého čreva – počiatočné štádium

Výživa a rakovina

Zázračná cvikla

Neprirodzená zdravotná prevencia umelými lekárenskými doplnkami

Žihľavka dermatografická a tetovanie

Pálenie konečníka po stolici

Osteofyty nesúvisia s rakovinou kosti

Črevná neuróza zo štúdia a stresu

Vyrážka na prsníku – neodborné ošetrenie

Tvorba modrín

Tŕpnutie a mravčenie v bokoch v tehotenstve

Zdravotné problémy mladého človeka a životospráva

Ganglion na prste

Neurologický problém – citlivosť na svetlo

Antikoncepčný implantát Nexplanon

Fajčenie a rakovina pľúc

Granulocytopénia a obavy matky