Joga a rakovina – 3. časť: liečivo-terapeutické účinky jogových pozícií

Možnosti liečivých účinkov jogových pozícií sa rôznia v závislosti od toho, aké obsahy na úrovni vedomia, aká miera koncentrácie a aká intenzita sa týmto pozíciám priradí. Ich liečivé pôsobenie prichádza primárne so školením síl vedomia ako sú myslenie, cítenie a vôľa.
Liečivo-terapeutické účinky jogových pozícií

Polovičný točný sed - formovanie: škola jogy AD joga | Zdroj: súkr.archív

Nie vžívanie sa do ľahko dostupných energií, alebo ponáranie sa do príjemných telesných pocitov, ale skutočná mentálna aj fyzická konfrontácia s jogovými pozíciami sú tým, čo napokon zlepšuje celkovú pohodu a zdravotný stav cvičiaceho.

Súvislosť látkovej premeny bielkovín s rakovinou

Pre každého z nás je príznačná jeho vlastná, individuálna bielkovina. Každý máme vlastné, jedinečné DNA, hoci bielkoviny, ktoré prijímame, sú rovnakého druhu (mäso, mliečne výrobky, strukoviny). Tento znak individuality na materiálnej úrovni je odrazom jedinečného duchovného článku každej ľudskej bytosti, tzv. JA-človeka.

Rakovinové ochorenia často sprevádza porucha látkovej premeny bielkovín. Kým vznikne individuálna, telu vlastná bielkovina, musia sa prijaté bielkoviny iného druhu úplne rozložiť – zaniknúť, aby z ich základov, z aminokyselín, mohla byť vybudovaná úplne nová forma bielkoviny. Vplyvom poruchy látkovej premeny bielkovín vzniká však taká bielkovina, ktorú nemožno plnohodnotne využiť pri ďalšej, prirodzenej výstavbe tela. V tele sa rozvíjajú cudzie chorobné tkanivá, no oslabený imunitný systém ich nerozpoznáva.


Prečítajte si aj predchádzajúcu časť seriálu:

Joga a rakovina – 2 časť: aktívne posilnenie imunity


Tri hlavné výživové procesy

Aby sme obnovili správne fungovanie tráviaceho systému a teda aj kvalitu metabolizmu bielkovín, zameriavame sa v joge na podporu vedomého zmyslového vnímania a prirodzeného voľného dychu. Zmysly, dych a prijímanie potravy možno v širšom ponímaní označiť ako tri hlavné výživové procesy. „Rovnako, ako musí byť zvonku privádzaná bielkovina celkom rozložená a individuálnym spôsobom nanovo zabudovaná, musia byť v rovnakom zmysle všetky tie sily, ktoré jednotlivec prijíma s dychom a prostredníctvom zmyslového vnímania, vnútorne spracované a primerane začlenené do duše“ (H.Grill).

Liečivé účinky jogových ásan

Smerujú popri podpore metabolizmu aj k zlepšeniu procesov vylučovania a oživeniu prúdenia lymfy.

Vylučovanie nepotrebných látok z organizmu je plnohodnotné vtedy, keď výlučky naozaj majú charakter „múmie“, teda keď neobsahujú žiadne ešte životom preniknuté súčasti. Jogové pozície ovplyvnia vylučovanie nielen mechanickým tlakom, ale obzvlášť vďaka ich schopnosti stimulovať vedomie, a tým aj nervový systém. Aktívna práca vedomia na tele viac zintenzívni zapojenie vôle aj do látkovej premenya napomáha získavať zmysel pre zákon zanechania a nového začiatku. Vylučovacie procesy sa postupne usporiadajú v zmysle princípu, že zdravé vylučovanie prebieha vtedy, keď aj do vedomia prirodzeným a zdravým spôsobom nastúpi nový začiatok. Nový začiatok vedie k zanechaniu alebo vylúčeniu starého a nepoužiteľného. Vhodnými jogovými pozíciami pre posilňovanie schopnosti vedomého rozlišovania sú napríklad polmesiac, ryba, gesto jogy, alebo polovičný diamant.

Pozícia pre posilňovanie schopnosti vedomého rozlišovania

Poloha polmesiac: škola jogy AD joga | Zdroj: súkr.archív

Lymfatický systém má svoje fyziologické centrum v spodnej časti brušnej dutiny, v regióne tenkého čreva. Tu sa nachádzajú tzv. Peyerove plaky, slizničné imunitné bunky a predpokladá sa, že zdravotný stav tohto regiónu má zásadný vplyv na celkové zdravie organizmu. Je to zároveň stabilizujúce centrum človeka, centrum pokoja, neochvejnosti, vyrovnanosti a miernosti. Disharmónia v tenkom čreve spôsobuje stavy nepokoja až hystérie a môže sa prejavovať nepríjemnými symptómami únavy, ako aj nedostatočnou cirkuláciou lymfatickej tekutiny.

V jogových pozíciách človek vedome niekoľko minút spočíva vo zvolenom telesnom postoji, necháva voľne prúdiť dych a udržiava myšlienkovú koncentráciu. Tým vzniká prvotné cítenie pre vnútorný pokoj a prvotné poznanie o nezávislosti vedomia od tela. Cvičiaci si buduje vzťah ku realite a spoznáva vplyvy spôsobujúce nepokoj. Takto napomáha oživeniu v prúdení lymfy. Jogové pozície na podporu vitality tohto centra sú napríklad: poloha hlava koleno v stoji, široké roztiahnutie, alebo polovičný točný sed

V neposlednom rade patrí k liečivým účinkom jogových pozícií aktivácia chrbtice a jej síl: sily pnutia a sily vzpriamovania. Zlepšenie schopnosti zapojiť pnutie v oblasti chrbtice sa prejaví na celkovom psychickom spevnení osobnosti. Aktívna práca v strednom úseku chrbta zlepšuje nielen držanie tela smerom k peknej estetickej vzpriamenosti, ale napomáha zlepšiť aj proces látkovej premeny intenzívnejšou tvorbou telesného tepla.


Literatúra:

  1. Murat Örs, Joga a rakovina, Duševné teplo a posilnenie imunity v joge, SK - 2018

  2. Heinz Grill, Vysvetlenie, profylaxia, terapia rakoviny z celostného medicínskeho a spirituálneho hľadiska, DE-2001

  3. Heinz Grill, Voľný dych a svetelno-duševný proces, DE-2017


Prečítajte si aj nasledujúcu časť seriálu:

Joga a rakovina - 4. časť: starostlivosť o chrbticu