Skryté príčiny rakoviny: 2. časť

V prítomnosti rovnakých genotoxických rizík môže ochorieť jeden skôr a iný neskôr, alebo niekto vôbec, ale to tiež nesúvisí s dedičnosťou. Súvisí to so súčasným pôsobením viacerých faktorov na organizmus, ovplyvňujúcich pozitívne, alebo negatívne škodlivý účinok daného rizika.

Ak napríklad budú dvaja jedinci fajčiť 20 rokov 20 cigariet denne, nebude karcinogénny účinok rovnaký, ak jeden športuje, konzumuje denne vitaminóznu stravu a má celkovo zdravú životosprávu a ten druhý presedí 10 hodín pri počítači, konzumuje údeniny, smažené jedlá a berie lieky na ochorenia z nadváhy, zníženej imunity, stresov.

Ten prvý kompenzuje následky fajčenia natoľko, že buď nedostane rakovinu, alebo ju dostane o 20 rokov neskôr s ľahším priebehom a liečbou než u toho druhého. Ten druhý ju dostane skôr a už predtým bude trpieť rôznymi zdravotnými problémami a brať lieky, vzhľadom na celkovo rizikový spôsob života. A tieto jeho prvotné ochorenia a lieky ešte zhoršia aj prognózu, priebeh a liečbu jeho onkologického ochorenia.

Neprirodzený charakter všetkých oblastí života

Dnes, v technicky modernej spoločnosti, sú všetky oblasti života jednotlivca a populácie natoľko biologicky a psychicky neprirodzené a cudzorodé (xenobiotické), že sa naša zdedená genetická výbava už nedokáže prispôsobiť a adaptovať. To je hlavnou príčinou epidémie rakoviny, ale aj narastajúcej civilizačnej chorobnosti v dnešnej modernej – technicky vyspelej – no životosprávne a ekologicky zaostávajúcej spoločnosti.

Skrytou príčinou rakoviny je teda aj nerešpektovanie našej genetickej pôvodnosti, genofondu, ktorý sa nemôže meniť a prispôsobovať toxickým a genotoxickým faktorom vo výžive a prostredí, ani rizikovým životosprávnym spôsobom a zvykom v rámci neprirodzeného životného štýlu. A tak sa dnes investujú v zdravotníctve miliardy do skríningu liečby rakoviny, no zároveň sa nepremyslene znižujú už aj tak nízke náklady na primárnu prevenciu rakoviny. Neustále dochádza k uprednostňovaniu ekonomických a komerčných záujmov pred ochranou zdravia ľudí a pred ich obavami z neprirodzeného a cudzorodého spôsobu života.

Všetky prostriedky v zdravotníctve potom zhltne liečba často zbytočne chorých pacientov.


Prečítajte si tiež:

Tieto symptómy neignorujte, môžu byť príznakom rakoviny


Rizikové faktory pracovného prostredia

V pracovnom prostredí sa zo zákona musia používať ochranné pomôcky a dodržiavať pravidlá ochrany a bezpečnosti pri práci, ktoré sú pod dohľadom orgánov hygienickej služby. Škodlivé účinky rizikových látok sú tu eliminované na únosnú a organizmom tolerovateľnú úroveň bez vážnych zdravotných následkov. Preto sa pracovné prostredie pri vyspelom hygienickom dohľade a kontrole nepodieľa významne na epidémii rakoviny v populácii (okolo 5%). No v krajinách či lokalitách so zlou úrovňou či obchádzaním hygienickej kontroly, to môže byť oveľa vyššie percento (10% a viac).

Environmentálne rizikové faktory (životného prostredia)

Rovnako je to aj s rizikovými faktormi v životnom prostredí. Tie škodlivejšie sú pod neustálym monitoringom a dohľadom hygienických zložiek, a tak ich úroveň väčšinou nevyvoláva významné zdravotné riziká. Ide o znečistenie ovzdušia, vôd, pôdy. Lokálne však môže vzniknúť havarijná situácia, alebo zámerne skrytá produkcia škodlivín do prostredia, ktorá by z dlhodobého hľadiska mohla mať negatívne zdravotné následky. Tam, kde sa hygienické pravidlá pre vonkajšie prostredie zámerne dlhodobo obchádzajú, alebo ide o náhodný dlhodobý skrytý únik rizikových látok do prostredia, môže byť lokálne riziko z prostredia veľké.

No v hygienickej praxi u nás dochádza k takýmto epizódam výnimočne a na znečistenie prostredia niekedy až hystericky poukazujú média a verejnosť, čo je dobre. Vonkajšie prostredie sa u nás podieľa na výskyte rakoviny menej ako v 5% prípadov.

Rizikové faktory, výživy a životosprávy jednotlivca a životného štýlu populácie

Spôsobujú v súčasnosti až vyše 80% prípadov rakoviny. Bohužiaľ , práve v osobnej neprirodzenej rizikovej životospráve každého z nás sa skrývajú desiatky najväčších zdravotných rizík. Predovšetkým v rizikovej životospráve, výžive, životnom štýle, rizikových liekoch a chorobnosti, rizikovej psychohygiene (stresoch). A tieto riziká pôsobia často aj súčasne, čím sa násobí ich škodlivý efekt aj pre vznik rakoviny.

Hlavné rizikové faktory našej osobnej životosprávy:

 • Kult jedla – neustále prejedanie sa, permanentná záťaž tráviaceho traktu a metabolizmu

 • Obezita – metabolický syndróm

 • Neprirodzená potrava – spracované výrobky, málo základných potravín

 • Cudzorodé a konzervačné látky v potravinách (farbivá, arómy, emulgátory, stabilizátory)

 • Údenie a údeniny, mäsové výrobky (dusitanové soli, údiace preparáty, dym)

 • Mastné jedlá, tuky – nadspotreba, vyprážanie, prepaľovanie, zlé skladovanie, oxidácia

 • Biologicky málo hodnotná strava – jednostranná, škodlivé diéty

 • Nutričné extrémizmy - rôzne škodlivé diéty

 • Málo ochranných zložiek vo výžive – vitamínov a iných potrebných látok

 • Fajčenie – vznik prekanceróznych buniek v dýchacom trakte a iných častiach tela

 • Extrémne opaľovanie, soláriá (melanóm, kožná CA)

 • Rizikové znamienka, ich neodborná liečba a poranenia

 • Úrazy a zranenia (hematómy – nádory mozgu, kosti)

 • Biologické faktory – rôzne ochorenia, kritické zdravotné a rizikové epizódy, etapy

 • Chronické dlhodobé zápaly - vedú k vzniku inicovaných buniek

 • Chronické vírusové infekcie – vírusy poškodzujú genetický materiál v bunkách

 • Promiskuita - striedanie sexuálnych partnerov – nákaza HP vírusmi a rakovina krčku maternice

 • Chronické bakteriálne infekcie - napríklad Helicobacter pylori - rakovina žalúdka

 • Ťažké lieky a ich vedľajšie účinky (kult liekov)

 • Hormonálna antikoncepcia, terapia, fakultatívne účinky

 • Nedostatok spánku a regenerácie (pokles imunity)

 • Chronické vyčerpanie, nespavosť, workoholizmus, syndróm vyhorenia

 • Nedostatok pohybu - neprekrvenie, asténia, atrofia, neotužilosť, precitlivenosť

 • Znížená imunita a reparačné kapacity

 • Psychická záťaž a preťaženie - syndróm vyhorenia

 • Negatívny stres - dlhodobý, chronický

 • Dlhodobá neuróza - psychosomatické ochorenia

 • **Zanedbanie preventívnych prehliadok u lekára

 • Nedodržiavanie pravidiel OB pri rizikovej práci

 • Zanedbanie včasnej liečby predrakovinových štádií

Záver

Z uvedeného vyplýva jednoduchý záver. Epidemiologický pokles počtu onkologických ochorení v populácii dosiahneme redukciou rizikových faktorov pôsobiacich na jednotlivca a populáciu. V životnom a pracovnom prostredí sa to darí, no oblasť desiatok rizík osobnej životosprávy a výživy, psychohygieny a životného štýlu populácie je mimo kontroly zložiek hygienickej služby. Tu sú však skryté najčastejšie a najpočetnejšie riziká, a teda aj príčiny najbežnejších typov rakoviny v populácii: tráviaceho traktu, obzvlášť rakovina hrubého čreva, dýchacieho traktu pľúc, prostaty, ženských pohlavných orgánov, prsníka, kože – melanóm, leukémie, lymfómy.

Kým sa oficiálna medicínska a hygienická prevencia začne zaoberať nástrojmi a legislatívou na ovplyvnenie rizík v životospráve jednotlivca a životného štýlu populácie, musí každý z nás začať sám s prevenciou rakoviny podľa uvedených rizík.


Prečítajte si aj predchádzajúcu časť článku:

Skryté príčiny rakoviny: 1. časť