Autor Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Profil autora

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
verejné zdravotníctvo

Články od autora

Classic Gray Shampoo - Nebezpečný výrobok

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Exfoliant skin care product - Nebezpečný výrobok

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Usmernenie o úprave opatrení v súvislosti s výskytom ochorení vyvolaných vírusom chrípky A(HlNl)v

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte ďalších prípadov novej chrípky A(H1N1) ku dňu 14.7.2009

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Zoznam vôd vhodných na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2009

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre média o výskyte ďalších prípadov novej chrípky A(H1N1) ku dňu 30.6.2009

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 14.6.2009, 17:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 8.6.2009, 17:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 3.6.2009, 17:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 2.6.2009, 17:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 1.6.2009, 17:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 30.5.2009, 17:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 20.5.2009, 17:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 18.5.2009, 8:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 17.5.2009, 8:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 15.5.2009, 8:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte vírusu chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 14.5.2009, 8:00 hod.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte vírusu chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 13.5.2009, 8.00

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte vírusu chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 12.5.2009, 8.00

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo

Informácia pre médiá o výskyte vírusu chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 11.5.2009, 8:00

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo